fbpx
octubre 23, 2018 0 Categories Novas

Por un sol libre de impostos

O 5 de outubro do ano 2018, o Pleno do Congreso de Deputados aprobou unha medida, que foi derrogar o que se lle coñeceu como “imposto ao sol”, á vez que se deu un tempo de 6 meses para empezar a cobrar outros dous impostos. Pretendeuse, con estas medidas, que as tarifas por consumo de enerxía eléctrica, diminuísen nun 4% e con iso, que as tarifas por consumo eléctrico, en España, puidesen ser máis accesibles para todos.
Para facer memoria, convén lembrar que a iniciativa de ter un “imposto ao sol”, foi de dirixentes do Partido Popular, quen no seu momento, no ano 2015, desenvolvérona como unha iniciativa orientada a cubrir gastos de distribución, así como todo o referido ao mantemento da rede eléctrica que fornece a todo o país, con todo tívose que recoñecer, posteriormente, que o fin último desta idea era saldar a débeda que aínda, para esa data, tiña o Estado español con aqueles que se dedicaban a innovar en materia de enerxía eólica, débeda que superaba todo o que se previu e razón pola cal, era preciso recorrer a outra medida.
Esta normativa de “imposto ao sol”, veu ser a maneira de conseguir recursos para saldar a débeda e para que se puidese reinvestir os excedentes en enerxía eléctrica, con todo esta medida, así como outras que se viñeron tomando no transcurso dos últimos anos, constituíron un incentivo e deron cabida para que se desenvolvan enerxías renovables, como é a enerxía eólica, o que aínda que require dun estímulo proveniente do actor gobernamental, co obxecto de que a cidadanía modifique algúns patróns de vida, é unha maneira de ir achandando o camiño para que algún día, máis temperán que tarde, podamos valernos desas fontes de enerxía máis limpas, renovables e que sobre todo, axudaranos a vivir mellor como humanos, no noso planeta.
Non se pode perder de vista que aínda que un quilowatt hora ( kWh) é a medida en función da cal se determina o consumo de enerxía eléctrica, nun período de tempo específico e que tes maneiras de saber canta enerxía consumiches nese período dado e que existen diferenzas entre o prezo que se ten de enerxía eléctrica a partir do mercado regulado, así como o feito de que hai outras tarifas dadas por liñas que se fixan desde o Estado, dada a oferta e a demanda que se ten en liñas de horario, tes maneiras de economizar no teu consumo enerxético actualmente.
Todo o que debes facer, é revisar a túa factura correspondente ao consumo enerxético que tiveches no transcurso dun mes, que avalíes detalladamente cales son os teus hábitos, en que gastas enerxía eléctrica e tomes en conta que, se o teu servizo é por liña de hora, existen horarios nos cales che pode resultar máis económico realizar certo tipo de actividades.