fbpx
diciembre 27, 2018 0 Categories Novas

¿Cales son os tipos de enerxía que existen e cales son as súas características?

A enerxía é a propiedade ou capacidade que teñen os corpos e substancias para producir transformacións á súa ao redor. Durante estas transformacións a enerxía intercámbiase mediante dous mecanismos: en forma de traballo ou en forma de calor.

A enerxía non se perde nunca, só transfórmase noutro ou noutro tipos de enerxías. En definitiva a enerxía é a capacidade de realizar cambios ou traballo.

A enerxía pódese presentar na natureza de diferentes formas ou tipos, sendo as principais: térmica ou calorífica, mecánica, química, eléctrica, nuclear, magnética, electromagnética, do son, dos seres vivos ou metabólica e a enerxía iónica.

O resto de enerxías que coñecemos, como a hidráulica que é un tipo de enerxía mecánica, derívanse destas principais.

A enerxía térmica é a que se intercambia entre dous corpos con diferentes temperaturas. Esta enerxía flúe sempre desde o corpo quente ao frío, ata que ambos almacenan a mesma temperatura.

A enerxía mecánica é a suma da enerxía potencial e a enerxía cinética. A potencial é un tipo de enerxía que depende da posición do obxecto e a potencial gravitatoria é a que posúen os corpos por estar a unha determinada altura.

A enerxía potencial eléctrica é a que ten unha carga eléctrica cando a situamos dentro dun campo eléctrico.

A enerxía cinética é que a posúen os corpos en movemento.

A enerxía hidráulica é a contida na auga cando está a unha altura e aprovéitase para convertela noutro tipo de enerxía, por exemplo nas centrais hidráulicas.

A enerxía eólica é a contida no vento.

A enerxía eléctrica é á asociada á corrente eléctrica, ou o que é o mesmo ás cargas en movemento.