Cambio de hora de verán

En España, cada ano o horario cambia dúas veces, pasando sucesivamente do horario de verán ao inverno e viceversa. En concreto, será no mes de marzo de 2022 cando remate o horario actual para pasar ao horario de verán.

Deste xeito, todos os reloxos deberán cambiar a súa hora o último domingo de marzo, adiantando as agullas unha hora. É dicir, o 27 de marzo de 2022, cando ás 02:00 da mañá pasarán a ser as 03:00 (hora oficial peninsular).

Así se pasa do horario de inverno actual ao horario de verán, que se prolonga dende o último domingo de marzo e ata o último domingo de outubro, segundo o regulado pola Directiva 2000/84/CE do Consello da Comunidade Europea.

Con este cambio de hora, a noite será unha hora menos. Os días comezarán a ser máis longos, como é propio desta estación do ano. Con todo, o debate sobre o cambio horario segue aberto, pero aínda non hai indicios de que se prescinda definitivamente e non hai unanimidade en suprimir ou non o cambio horario.