Cara un futuro máis intelixente e confiable

O Covid-19 sacudiu a actual revolución tecnolóxica, acelerando a adopción de tecnoloxías como a Internet das Cousas a escala verdadeiramente global. A perturbación económica causada polo coronavirus puxo de manifesto máis que nunca a importancia da globalización. A conexión dixital e análise de datos da internet das cousas na organización, así como ferramentas de intelixencia artificial para analizar diversas formas de datos e reducir os activos de calquera impacto externo.

Beneficios do uso de enerxías renovables

Vantaxes en canto ao medio ambiente a que nos referimos:

 A principal vantaxe son as case nulas emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) e outros contaminantes que provocan o cambio climático.

  • Axudan a reducir as enfermidades relacionadas coa contaminación.
  • Non necesitan moita auga para comezar
  • Reducen a demanda de industrias extractivas na medida en que evitan o uso de combustibles fósiles.
  • Apagan a demanda de grandes proxectos hidroeléctricos, evitando así as inundacións e a erosión do solo.

Outras vantaxes

  • Creación directa de emprego (obreiros da construción, promotores, fabricantes de equipos, deseñadores, instaladores, financeiros).
  • Xeración de emprego indirecto (na agricultura, mediante a ampliación dos sistemas de rega, na gandería e avícola, mediante a instalación de establos electrificados, no comercio e servizos).
  • Para os concellos, reducir o custo dos servizos eléctricos municipais (alumeado público, bombeo e edificios públicos).

Finalmente, como vantaxe social, é posible proporcionar enerxía a comunidades remotas e promover o desenvolvemento destas comunidades.