enerxia hidraulica curiosidades

A enerxía hidráulica aproveita a forza da auga para mover as turbinas. Esta enerxía mecánica convértese en enerxía eléctrica a través dun xerador e, ao non haber combustión, é por iso que se considera enerxía limpa.

Datos curiosos sobre a enerxía hidroeléctrica

  • A enerxía hidráulica é a renovable máis antiga en canto a xeración eléctrica, utilizándose dende finais do século XIX.
  • A primeira central hidroeléctrica construíuse nas famosas cataratas do Niágara, en 1879.

Vantaxes da enerxía hidroeléctrica

1. É reutilizable: É un recurso procedente da auga pluvial e, ademais, a auga utilizada no proceso pódese reutilizar.

2. Teñen unha maior duración: As instalacións hidroeléctricas teñen unha longa vida útil.

3. É sostible: a enerxía hidroeléctrica axuda a reducir a emisión de gases de efecto invernadoiro.

4. Ten flexibilidade: Os recursos hidráulicos facilitan a xestión dos picos de demanda enerxética ao poder utilizar a auga do encoro de forma flexible.

5. Control: Os encoros son especialmente útiles á hora de regular o caudal dun río para evitar, por exemplo, perigosas inundacións.

6. Baixo custo: Aínda que o investimento necesario para a posta en marcha dunha central hidroeléctrica é elevado. O seu desenvolvemento implica a construción de encoros, presas, canles, etc., os custos de explotación son baixos.

7. Apoio: A súa flexibilidade operativa preséntase como un complemento e apoio imprescindible para o desenvolvemento doutras tecnoloxías renovables de xeración intermitente como a solar fotovoltaica e a eólica.

Actualmente, ten unha notable importancia no abastecemento mundial de enerxía. E co paso do tempo a súa achega foi medrando considerablemente ao longo das décadas dos 60, 70 e 80, chegando ao 6% do consumo total.