Planta de enerxía nuclear

A eterna polémica que rodea a enerxía nuclear reabriuse este ano coa proposta da Comisión Europea (CE) de incluír o gas e as fontes nucleares dentro da denominada “taxonomía verde” da Unión Europea (UE). Esta estraña palabra fai referencia a unha clasificación baseada nas recomendacións de expertos e científicos para que investidores e empresas poidan diferenciar cales son os proxectos que prexudican o clima e o medio ambiente. O obxectivo é descarbonizar a economía e acadar a neutralidade climática para 2050. A idea divide gobernos e cidadáns, como vemos a continuación.

A proposta da UE sobre enerxía nuclear

Na Unión Europea, a produción e o uso de enerxía supón o 75% das emisións totais de gases de efecto invernadoiro. Ante esta situación, lembra a Comisión Europea, é necesario repensar todas as fontes de enerxía alternativas e é aquí onde o gas natural e a nuclear xogan o seu papel. Para que a enerxía nuclear sexa cualificada como sostible, o borrador proposto pola CE insiste en que as centrais nucleares deben ter recibido o permiso de construción antes do ano 2045 e deben ter un plan claro e detallado sobre como eliminarán os seus residuos. Esta decisión sobre a enerxía nuclear reabre un debate que, en realidade, sempre estivo aí.

Argumentos a favor

Entre os argumentos a favor máis empregados está a afirmación de que a enerxía nuclear proporciona enormes cantidades de enerxía eléctrica, na maior parte do tempo, independentemente das condicións atmosféricas e cunhas emisións tan baixas como as enerxías renovables.

Argumentos en contra

Desde Greenpeace desmenten todos os argumentos a favor do uso da enerxía nuclear e da terminoloxía “verde”. Sosteñen que, en realidade, a enerxía nuclear emite máis CO2 que calquera das renovables por cada kWh (quilovatio hora) producido, xa que un reactor nuclear si precisa de combustible para xerar electricidade, e para obtelo emítense gases de efecto invernadoiro.

Ademais, o uranio, o mineral necesario para a enerxía nuclear, non é un recurso renovable. “E as plantas xeran residuos perigosos que permanecen radioactivos durante centos de miles de anos.

Como vedes, non está nada claro que poidamos falar a día de hoxe dunha enerxía nuclear verde.