coche eléctrico

O transporte eléctrico, futuro da sostibilidade

Un dos sectores que teñen contribuído a agravar o fenómeno do cambio climático e que, polo tanto, podería tamén aportar moito á solución do mesmo é o do transporte. Por poñer un exemplo, nunha cidade como Madrid, o transporte é o responsable de máis do 40% dos gases contaminantes que se xeran.

O principal problema derivado deste son as emisións á atmosfera da condución por carreteira. A combustión destes motores produce CO”, monóxido de carbono, óxidos de nitróxeno, óxidos de sufre, partículas en suspensión e compostos orgánicos volátiles.

Por razóns evidentes a sociedade e os gobernos están poñendo o foco neste sector. É por isto que en setembro deste ano entrará en vigor a nova norma Euro 6, que regulariza as emisións dos vehículos. Todos os que se matriculen en Europa deberán cumprir coa normativa Euro 6c, que releva á euro 6b, e inclúe novos protocolos e test para calcular as emisións que son moito máis esixentes.

Pero este é un pequeno paso que, aínda que na correcta dirección, é aínda insuficiente.  É necesario un cambio estrutural e un compromiso internacional pola aposta por transporte menos contaminante e eléctrico, cuxa enerxía proveña preferiblemente de fontes renovables.

Electricidade: alternativa ao combustible

Para que o sector do transporte poda volverse sostible e ecolóxico, reducindo as súas emisións e sendo máis eficiente, terá que varias os combustibles e tecnoloxías que utiliza. A principal saída a este problema é fomentar a electricidade como a alternativa de futuro ao combustible convencional. Pero non unha electricidade calquera. Se esta procede de centrais fósiles (gas, carbón, petróleo), o problema seguirá sendo o mesmo. Para poder resolver isto, só cabe unha posibilidade: dar paso á electricidade que, como a que comercializamos dende Enerxía Galega Máis, procede de fontes de enerxía 100% renovables.

Os coches eléctricos e híbridos e a xeración e venda de enerxía eléctrica verde son dous accións que debe ir da man. Ademais, é necesario arranxar os dous temas que máis preocupan a unha persoa ante a compra deste tipo de vehículos: a súa pouca autonomía e a falta de puntos de recarga ou conexión á rede eléctrica.

Ambos problemas están sendo estudiados. Cada día hai máis tecnoloxías innovadoras que melloran a autonomía dos coches eléctricos e estanse instalando puntos de recarga eléctrica en lugares como os aparcadoiros ou gasolineiras tradicionais. O ideal sería que esta electricidade sexa de procedencia renovable, pois é a única maneira de cambiar realmente o sector. Ademais, existen axudas para este tipo de vehículos, como o Plan de Apoio á Mobilidade Alternativa (Movalt) aprobando o ano pasado, que non só axuda na adquisición dos vehículos eléctricos, senón que tamén incentiva a instalación de puntos de recarga.

Outra opción para combater este hándicaps son os híbridos enchufables.

 

Os coches híbridos enchufables

Este tipo de vehículos combinan de algunha maneira, o mellor dos coches de combustión e dos eléctricos; xa que teñen un motor de cada tipo. Mentres que o híbrido non enchufables cárganse grazas a que acumulan enerxía en retencións ou freadas, o que si se pode conectar á rede presenta varias vantaxes. Por un lado, podemos elixir que a enerxía eléctrica que estamos consumindo sexa de orixe renovable, segundo a comercializadora que teñamos contratada.

Por outro lado, permítelle ter unhas baterías de 20 ou 30 capacidades, o que lle outorga moita máis autonomía en modo eléctrico. E aparte contas coa posibilidade de usar o motor de combustión cando o necesites.

Estes coches poderían ser unha sorte de transición aos completamente eléctricos, que de alimentarse de enerxía renovable reducirían a emisión de gases tanto na produción da electricidade como o propio uso do transporte.

Beneficios ecolóxicos e económicos

Buscar e incentivar un sector do transporte verde, no que se vaian renovando os vehículos de combustión por outros eléctricos, traería numerosas vantaxes e beneficios. Por exemplo, para o emprego, pola cantidade de novos traballos que habería que crear. Por outro, para a saúde. Segundo datos do Ministerio do Medio Ambiente en España prodúcense 16.000 morte prematuras ao ano relacionadas coa contaminación atmosférica.

E a maiores, o obvio beneficio ambiental que conlevaría eliminar ou reducir a emisión de case a metade dos gases contaminantes.

Por todo elo, o transporte situouse o centro do debate medio ambiental e da transformación social e produtiva necesaria para contrarrestar o cambio climático. Incentivar o transporte eléctrico é a maneira principal para encamiñarnos cara o cambio de modelo que desde Enerxía Galega Máis cremos que es posible.

Eficiencia energética

A importancia da eficiencia enerxética

Un dos termos máis usados na actualidade ao falar da electricidade, o consumo enerxético e as novas tecnoloxías é a eficiencia enerxética. Entorno a ela, e grazas aos anos de investigación en mellores e máis modernas tecnoloxías, xurdiron todo tipo de electrodomésticos, vehículos e outros aparatos co reclamos de ser máis eficientes. Ademais, tamén se crearon as etiquetas do certificado enerxético que califican neveiras, lavadoras e demais segundo o consumo que realizan. Pero, por que se converteu a eficiencia enerxética nun dos centros do debate do sector?

 

Nun momento no que o debate sobre as consecuencias do cambio climático está no seu punto máis ´álxido faise imperativo buscar formas de enerxía limpas, cambiar os nosos hábitos e mellorar as tecnoloxías para que podan funcionar máis cun menor consumo. Niso é precisamente no que se basea o concepto de eficiencia enerxética.

En resumo, esta refírese a como conseguir chegar a un resultado utilizando a menor enerxía posible. Deste xeito gran parte da investigación e innovación actual céntrase en buscar solucións que acaden a realizar aquelas tarefas que queremos consumindo o menos posible. Lograr que dunha menor cantidade de enerxía satisfagamos as nosas demandas como sociedade é un paso na boa dirección. “Conseguir moito con pouco” é un pilar sobre o que edificar o futuro. Reducir a enerxía que gastamos e acadar unha mellor distribución da mesma, son retos que xa se está a plantexar a sociedade.

certificado eficiencia energética

Os edificios e os electrodomésticos clasifícanse segudno a súa eficiencia, sendo A os máis eficientes e G os menos.

 

Algunhas claves da eficiencia enerxética

 

  1. Illamento. Xa sexa en vivendas, oficinas ou noutros lugares, ter un bo illamento térmico é vital. Isto permite que necesitemos menos enerxía, por exemplo, para enfriar ou quecer unha casa.
  2. Iluminación. Buscar enerxías que reduzan o consumo eléctrico ven sendo unha das metas da eficiencia enerxética. Polo momento a tecnoloxía LED, cunha maior duración e redución do gasto, é a mellor opción.
  3. Electrodomésticos. Á hora de comprar ou adquirir algún aparato, debemos consultar co noso provedor cal é a súa certificación enerxética. Sempre que podamos, elixiremos os aparatos máis eficientes.
  4. Reciclaxe. Tamén está relacionado coa eficiencia enerxética porque se queremos obter un envase, por exemplo, necesitaremos menos enerxía se o facemos mediante material reciclado que dende cero.
  5. Orientación. A localización e a orientación dun edificio vai condicionar a eficiencia do mesmo, segundo onde reciba a luz solar, as correntes de aire, etc.
  6. Edificios e comunidades sostibles. O cambio debe ser a pequena e a gran escala. Como individuos debemos variar os nosos patróns de consumo, pero tamén hai que construír edificios sostibles e adaptar as comunidades e as cidades ás novas necesidades. Tamén os inmobles contan coa súa certificación enerxética, segundo as súas características.
  7. Enerxías renovables. Son termos que van moi unidos e case se complementan para lograr unha política enerxética coherente cos tempos que vivimos.

Estes son só algúns dos puntos que nos poden axudar a ser máis eficientes na nosa vida diaria. Ademais, deste xeito, combinando o uso de enerxía renovable procedente de fontes limpas cunha tecnoloxía de última xeración e eficiente, poderemos contribuír a reducir o impacto da nosa actividade no medio natural. Loitar contra o cambio climático está nas nosas mans e dende Enerxía Galega Máis comprometémonos como comercializadora de enerxía 100% renovable. Úneste ao cambio?

 

Dinamarca electricidad renovable

Dinamarca: electricidade 100% renovable para 2030

Ler máis

Biomasa, unha gran descoñecida

Ler máis

Coñece as nosas tarifas

Ler máis

O momento de apostar polas enerxías renovables

Ler máis

Consellos para entender o recibo da luz

Ler máis

Consejos para entender el recibo de la luz

Ler máis