¿Como aforrar enerxía no teu fogar?

As enerxías renovables e para que se utilizan