Dinamarca electricidad renovable

Enerxía eólica: os custos de produción aumentan baixo a influencia da guerra comercial e as restricións de liquidez

Xunto con outras enerxías renovables, a eólica experimentou un forte crecemento desde mediados da década do 2000 en todo o mundo, favorecido polo forte apoio dos gobernos, os seus cocientes favorables de competitividade (en comparación coas centrais nucleares ou as instalacións de carbón) e un menor impacto ambiental. En contraste coa enerxía solar, China non foi capaz de superar a Europa no dominio da enerxía eólica, posto que os fabricantes chineses de turbinas dependen totalmente do mercado local e son vulnerables a calquera cambio na axuda pública. A boa reputación dos fabricantes europeos débese a un vasto ecosistema, onde se promoven a innovación e a competitividade no desenvolvemento global das súas vendas. Coface espera que os fabricantes europeos continúen dominando o mercado durante a próxima década, grazas ao seu liderado técnico e ao seu forte apoio financeiro nacional e europeo.

A guerra comercial e o final das facilidades de financiamento exercerán presión sobre a industria en 2019

A enerxía eólica está a crecer rápido debido ao descenso dos prezos das turbinas, pero esta vantaxe é un problema para os fabricantes, debido a que diminúe a súa rendibilidade e pode exercer presión sobre investidores potenciais. Ademais, os prezos das materias primas están a aumentar e os custos de produción incrementaranse en consecuencia, xa que a industria, mentres tanto, enfróntase a moitos desafíos:

-Guerra comercial en curso

Os aeroxeradores están fabricados principalmente de aceiro, industria que sufrirá debido ás medidas proteccionistas implantadas en xuño de 2018. Os custos extras causados pola guerra comercial en curso non se sufrirán este ano, grazas principalmente ás coberturas de riscos e aos contratos negociados con provedores, pero en 2019 é posible que aumenten os prezos das materias primas. Os custos máis altos non influirán nos prezos de venda, pero impactarán no balance final dos fabricantes.

-Posible fin das facilidades de financiamento

Ata agora, o desenvolvemento do parque eólico sostívose grazas ás subvencións públicas e ás facilidades de acceso ao financiamento. O endurecemento da política monetaria estadounidense, o fin da flexibilización cuantitativa por parte do BCE previsto para finais de ano e a suspensión das subvencións dalgúns gobernos, debería dificultar o acceso á liquidez. Esta situación intensificará a competencia entre os fabricantes de turbinas eólicas, o que provocará unha nova diminución dos prezos. Coface prevé varias fusións dentro da industria que deberían permitir aos fabricantes alcanzar o tamaño suficiente para reducir os custos de materias primas e bens de equipo.