Tarifa Sen Hostias, para pagar sempre o mesmo - Enerxía Galega Máis, tarifa luz más barata