fbpx
agosto 31, 2018 0 Categories Novas

O teu Mix eléctrico

Sabemos que cando debes ler a túa factura, en que está reflectido o teu consumo eléctrico do mes, probablemente é pouco o que comprendes e menos aínda, o que notas que debes modificar, nos teus patróns de vida, para diminuír custos.
Existe algo denominado “ mix eléctrico”, consiste na electricidade que chega á nosa vivenda, sitio de estudo ou de traballo e refírese á sumatoria de enerxía que se extrae da explotación do carbón, de plantas nucleares, eólicas, entre outras fontes que agregadas, unhas con outras, dan lugar á electricidade da que gozamos diariamente.
Agora ben, a pesar de que é certo que se require de distintas fontes, de todas emana a súa máxima potencia, a que é característica a cada unha e xa non se require unicamente de demanda e poxa pública, para ter a repartición completa, como foi liberado o mercado, poida que as empresas que xeran enerxía valéndose de distintas fontes, poxen ao mercado almacenista ou que vendan a comercializadoras.
O prezo da enerxía eléctrica, dese modo, requiría do concurso das poxas, que consta de polo menos 40% en peaxes, que son esas subvencións coas amortizacións produto do déficit de tarifa, ao redor dun 25% que significa a sumatoria de todos os impostos e preto dun 35% que é o que se fixa a partir do acordo con empresas produtoras.
A importancia de dar impulso, neste contexto, ás empresas que producen enerxías limpas, é que estas últimas poden estar operativas todos os días do ano, trátase da enerxía eólica, a nuclear e a solar. Son maneiras de obter e procesar enerxía para o consumo humano, modalidades que permiten que a enerxía sexa renovable e aínda que require dunha capacidade instalada, no aproveitamento do aire e do sol, requírese dunha capacidade instalada moito menor que naquelas enerxías que non son limpas.
Certamente nas poxas, a negociación iníciase coas fontes de enerxía máis económicas, e actualmente aínda as enerxías provenientes de carbón, gas, entre outras, son máis económicas, é preciso que apostemos cada día máis por esas formas de facerse de fontes de enerxía que sexan limpas.
Actualmente, tamén as comercializadores poden valerse de factores para diminuír gastos de produción, aproveitar ao máximo a capacidade instalada que xa existe e dese modo, lograr que como cidadáns, definamos a procedencia da enerxía que consumimos, debemos ter a posibilidade de elixir as nosas fontes de enerxía e como xa coñecemos sobre estes asuntos, como xa manexamos esta información, podes escoller o teu provedor de enerxía valéndoche de comercializadoras da túa confianza.
Unha das comercializadoras máis fiables, é Enerxía Galega Máis, trátase dunha comercializadora de enerxía que é o teu mellor aliada cando se trata de manter un consumo que sexa responsable, tanto co medio ambiente como coa sociedade en que estamos inmersos e da que somos parte, enerxía proveniente de Galicia para toda España.