A enerxía hidráulica, tamén coñecida como enerxía hidroeléctrica, é unha das fontes de enerxía renovables máis importantes xunto coa enerxía fotovoltaica grazas ao papel que desempeña no abastecemento enerxético mundial. Permite a xeración de electricidade mediante o movemento da auga.

Trátase dun tipo de enerxía ecolóxica que non xera contaminación e que ten diversas aplicacións que vos iremos amosando neste artigo. Por iso, aquí vos contaremos algunhas curiosidades sobre a enerxía hidráulica.

Aplicacións da enerxía hidráulica na vida cotiá

Subministrar enerxía ás industrias pesadas

A enerxía hidráulica ofrece moitas vantaxes e unha delas é a súa gran potencia enerxética cun mínimo impacto ambiental. Por iso se usa para abastecer de enerxía a industrias pesadas como complexos siderúrxicos, redutores de aluminio, plantas redutores de ferro, que en xeral teñen un alto consumo. Incluso hai algunhas industrias que teñen a súa propia central eléctrica dispoñible para o seu consumo enerxético.

Subministrar enerxía en zonas remotas

Unha das súas aplicacións máis habituais na vida cotiá é a de subministrar electricidade a poboacións afastadas dunha rede de distribución de enerxía. Se teñen ríos, entón este pode ser usado para o uso de enerxía.

Co aproveitamento desta fonte de enerxía nestas localidades proporciónase un abastecemento independente e tamén se pode utilizar como complemento dun mecanismo de rega dos seus cultivos.

Proporcionar auga para a vexetación

Este tipo de sistemas en determinados momentos precisan soltar auga dos encoros, xa que, en caso contrario, existe o risco de desbordamento. Esta auga liberada utilízase para abastecer os sistemas gandeiros, agrícolas e forestais próximos á central hidroeléctrica.

Garantir o uso gandeiro

Ademais da subministración de enerxía eléctrica, as centrais hidroeléctricas tamén se utilizan como reserva para diversas especies de peixes. Isto contribúe a promover a produción gandeira no encoro, o que resulta beneficioso para as localidades próximas á central hidroeléctrica.

Permite a creación de novas centrais hidroeléctricas

Unha central hidroeléctrica de gran capacidade sempre funciona en conxunto con outros complexos hidroeléctricos máis pequenos, pero tamén son importantes. Neste caso, as plantas pequenas aproveitan a saída de auga da planta máis grande para xerar enerxía.