Vivendas integrantes dunha comunidade enerxética

Unha comunidade enerxética facilita que un grupo de veciños se beneficie conxuntamente das mesmas instalacións de xeración eléctrica ou térmica locais. Esta unión non só supón un mellor aproveitamento da devandita xeración senón que achega beneficios ambientais e sociais, como a mellora da eficiencia enerxética ou o desenvolvemento de sistemas de mobilidade sostible.

As comunidades enerxéticas poden incluír cidadáns comúns, empresas, administracións públicas ou pequenas e medianas empresas. Naceron como un modelo de participación cidadá no sistema enerxético e a súa función principal é a de xerar enerxía renovable mediante plantas de xeración colectiva para o autoconsumo compartido. Estas comunidades poden levar a cabo múltiples actividades como producir, consumir, almacenar ou compartir enerxía.

Quen pode formar parte dunha comunidade enerxética?

Pode ser membro dunha comunidade de enerxías renovables calquera persoa física ou xurídica e, en xeral, calquera entidade pública ou privada.

Para crealo, os socios deberán identificar a zona onde se establecerá a planta de produción. Sendo local, terá que estar preto dos consumidores e cumprir os requisitos de tamaño, localización e uso.
No caso de España, estas comunidades están moito menos estendidas que noutros países europeos: nese mesmo ano só había 33 empadroadas.

Non obstante, espérase que esta tendencia aumente, xa que as comunidades enerxéticas non só promoven a economía circular senón que tamén apoian o crecemento das pequenas e medianas empresas, o que lles permite formar parte do desenvolvemento das plantas renovables.