Redución da factura eléctrica mediante a eliminación do imposto sobre a xeración de electricidade.

Tendo en conta o aumento constante do prezo da electricidade, a ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, afirmou que o Goberno reducirá nun 7% a taxa que se aplicaba á xeración de electricidade, imposto polo Goberno de Mariano Rajoy en 2012.
Esta decisión responde á preocupación existente por parte do Goberno de que tales altos prezos poden interferir dalgún xeito nas futuras decisións sobre o consumo automático.
Estímase que a eliminación do imposto implica unha redución superior ao 4% para os individuos e do 5% para a industria na factura eléctrica.
Ademais, está a desenvolverse unha mellora con respecto ao vínculo social eléctrico, así como a posta en marcha dun novo vínculo de calefacción que comezará este inverno.
Non obstante, o IVE mantívose intacto, xa que, segundo as palabras de Ribera, é “a renda propia da Unión Europea, harmonizada para todo tipo de consumidores”. Ademais, a Comisión non é cooperativa ante a súa redución.

Esta medida está claramente motivada polo interese por darlle máis peso ás enerxías renovables, así como polo estancamento dos prezos e evitando o seu crecemento constante.
Preténdese acabar co chamado “imposto solar” e darlle protagonismo ao autoconsumo.
Este paso é considerado como unha alternativa para reducir a factura eléctrica debido ao menor prezo da enerxía fotovoltaica.