Se hai un termo de moda dentro do mundo da climatización ese é o de…