De media, o uso de electricidade e gas xera aproximadamente unha cuarta parte de todas…