Todas as empresas teñen unha serie de gastos fixos e inevitables aos que se teñen…