A factura da luz foi tradicionalmente en España un dos gastos familiares máis opacos e…
No 2019 as empresas comercializadoras independentes de enerxía eléctrica, como é o caso de Enerxía Galega Máis, gañaron unha importante cota dentro do mercado libre. Estas empresas xa supoñen o 16 por cento dese mercado libre e o seu crecemento parece imparable.