O cambio climático é un feito do que xa case nadie dubida. Hoxe en día…
A sostibilidade e o desenvolvemento sostible son dous termos cada vez máis presentes no noso…